Toggle Language Don't Delete

4. 学科奖学金

 

简介

学科奖学金旨在表彰和鼓励在各个学科表现优异的学生。6至12年级每学科每年级各一个名额。包括:

·       中文学科奖

·       英文学科奖

·       设计学科奖

·       人文(中文)学科奖

·       人文(英文)学科奖

·       数学学科奖

·       音乐学科奖

·       体育与健康学科奖

·       科学学科奖

·       视觉艺术学科奖

 

奖励标准

学业表现

 

获得资格

目前就读于启明星学校6至12年级的学生

 

选拔制

学科奖学金为选拔制而不需要申请。学科奖学金的颁发遵循奖学金委员会的甄选程序。选拔标准将包括学生评估、班级成绩、课堂内外的贡献、在该学科的持续优异表现。

 

English Language

EN